Zjawiskowe Oko Sahary

2022-01-18

Richat Structure, czyli Oko Sahary

Tajemnicza struktura określana jako Kalb ar-Riszat potocznie nazywana jest ,,Okiem Sahary” bądź ,,Okiem Afryki”. Naukowcy wciąż w pełni nie odkryli jej pochodzenia, chociaż po raz pierwszy została dostrzeżona już w początkach ery lotów kosmicznych.

Badania topograficzne wykazały, że Oko Sahary umieszczone jest w zagłębieniu terenu. Całość przypomina nieco krater powstały po uderzeniu meteorytu, jednak badania chemiczne wykluczyły tę teorię.

Niezwykle interesujące jest to, że poszczególne fragmenty struktury powstały z różnych skał, co świadczy o tym, iż Oko Afryki nie zostało utworzone od razu, lecz rozwijało się na przestrzeni milionów lat.

Kolejna teoria powstania obiektu sugeruje, iż jest to wygasły bądź niedoszły wulkan – potwierdzeniem są niektóre formacje, złożone ze skał magmowych. Nie mają one jednak struktury zbliżonej do prawdziwych wygasłych lub wciąż aktywnych wulkanów.

Aby odkryć prawdziwą naturę i pochodzenie Kalb ar-Riszat, potrzebne są dalsze badania, które utrudnia lokalizacja obiektu na zachodnich rubieżach Sahary…

Odkryj z nami więcej zagadek naszej planety: www.pazola.com