• ul. Stawki 3A
  • 00-193 Warszawa
  • biuro@pazola.com
  • +48 786 815 806, +48 797 581 292

PAZOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570832; NIP: 525-262-65-81 REGON: 362240577; kapitał zakładowy PLN 50000.

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Bezpieczeństwo i wygoda: nasz telefon satelitarny w sieci Iridium w czasie wyjazdów poza zasięg sieci GSM działa zawsze i wszędzie. Koszt połączenia wychodzącego to USD 3.5/min., niezależnie od kraju, z którego połączenie wychodzi i do którego jest kierowane. Odbieranie połączeń jest bezpłatne. Aby skontaktować się z uczestnikiem wyprawy gdy jesteśmy poza zasięgiem sieci GSM oraz ze względu na różnice czasowe, jako formę kontaktu zalecamy darmowe SMS-y (bez polskich znakow) wysyłane z bramki https://messaging.iridium.com/. Numer telefonu w sieci Iridium to: +881622490130. W treści wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska adresata w celu przekazania wiadomości danej osobie przez leadera grupy. Wiadomość dla uczestników grupy można również przekazać za pośrednictwem naszego personelu w Polsce.