• ul. Stawki 3A
  • 00-193 Warszawa
  • biuro@pazola.com
  • +48 786 815 806, +48 797 581 292

PAZOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570832; NIP: 525-262-65-81 REGON: 362240577; kapitał zakładowy PLN 50000.

FORMULARZ KONTAKTOWY