• ul. Sarmacka 17/11
  • 02-972 Warszawa
  • biuro@pazola.com
  • +48 786 815 806, +48 797 581 292

PAZOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 17/11, 02-972 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570832; NIP: 525-262-65-81 REGON: 362240577; kapitał zakładowy PLN 50000.

FORMULARZ KONTAKTOWY