Wielki Mur Chiński i jego historia

2022-01-18

Chiński Mur w roku 2007 ogłoszono jednym z siedmiu nowych cudów świata. Jego długość oceniano wtedy na 6300 km, a w późniejszych latach skorygowano na blisko 9000 km. Niektórzy naukowcy dowodzą, że mógł ciągnąć się przez nawet 22 tys. km.

Początki Wielkiego Muru powstały w Okresie Walczących Królestw (około VII wieku p.n.e.). Częściowo składał się z umocnień ziemnych, a w dużej części z barier naturalnych, jak góry i woda. Miał on za zadanie chronić państwo przed najazdami hord stepowych z terenów Mongolii.

W III wieku p.n.e. pierwszy cesarz Chin zarządził budowę muru, przy którego budowie zginęło około miliona ludzi. W późniejszym okresie, za czasów kolejnych dynastii cesarskich, mur był nadal konserwowany, ale jego znaczenie militarne poważnie zmniejszyło się; służył bardziej jako baza wypadowa na tereny leżące poza granicami Chin, niż pełnił funkcję obronną. Mimo to wciąż pozostaje jedną z najsolidniejszych konstrukcji na Ziemi – cegły sklejono między innymi za pomocą mąki ryżowej wymieszanej z wodą.

Wielki Mur Chiński wpisano na listę UNESCO. To największa budowla wzniesiona kiedykolwiek przez człowieka, która każdego roku przyciąga rzesze turystów. Nie jest jednak prawdą, że da się dostrzec go dojrzeć ludzkim okiem z powierzchni Księżyca.

Zapraszamy w podróż do najdalszych zakątków Ziemi: www.pazola.com