Najpiękniejsze wyspy na świecie – dlaczego Seszele?

2022-01-19

Niewiele jest miejsc na Ziemi, gdzie żółwie szylkretowe czują się niezagrożone na tyle, że wychodzą na ląd w biały dzień, aby złożyć jaja. Ten krytycznie zagrożony żółw morski traci dużą większość swojego potomstwa, tylko około jeden na 1000 żółwi morskich dożywa dorosłości. Zazwyczaj żółwie używają ciemności jako ochrony do złożenia i wylęgu jaj. Na Seszelach, ciche, chronione plaże otoczone rdzennym lasem gwarantują im bezpieczeństwo nawet za dnia.